Verwijzers/ Zorgverleners

Kwalitatieve diagnostische onderzoeken

Psychiatrisch en medisch expertise onderzoek is een specialisme. De basis is het gebruik van richtlijnen en protocollen , de uiteindelijke kwaliteit van de diagnostiek valt of staat bij ervaring en samenwerken met verschillende disciplines ; het op de juiste manier verbanden leggen en interpreteren van signalen.

Algemeen Specialistisch Expertise centrum (ASC)

ASC is vanuit eerdere ervaringen ruim 20 jaar gespecialiseerd in expertise onderzoeken. Onze medisch specialisten en medewerkers hebben ruime kennis en ervaring en overzien het totale spectrum van de psychische en medische problemen; deze brede kijk stelt hen in staat om tijdens het onderzoek op de juiste zaken dieper in te gaan om eventuele onderliggende problematiek aan het licht te brengen. Zo kunnen wij kwalitatief zeer goede adviezen geven als antwoord op uw vraag.

Heldere rapportages met als doel antwoord op de onderzoeksvraag

Een expertise onderzoek moet enerzijds leiden tot antwoord op de vraag,  anderzijds tot een goed behandeladvies en een duidelijke prognose, zodat verwijzer, opdrachtgever en cliënt duidelijkheid hebben over het vervolg.  Immers een uitgebreide rapportage zonder antwoord op de vraag heeft geen toegevoegde waarde. Tot de kern komen is een kwaliteit en is nodig om daadwerkelijk verder te kunnen na de expertise.

Efficiënte manier van werken

Kwaliteit is efficiëntie. Wij richten ons onderzoeksbeleid zo in dat ons medisch team zich niet alleen richt op de inhoud maar ook op het resultaat. Door gedurende het onderzoek de plannen (in overleg met partijen) bij te stellen hoeft men niet elders alsnog weer op een wachtlijst te komen voor aanvullend onderzoek.

Onze specialisten

Ons team is zeer divers, wij passen de onderzoekers en behandelaren aan op uw specifieke vraag. Waar nodig maken wij gebruik van beeldvormend onderzoek en bloedonderzoek om de diagnostiek verder te verfijnen.

Onze partners