Het Expertise centrum voor antwoord op vragen rondom complexe medische vraagstukken.

Inzicht en dan handelen…. met een duidelijke visie.

Onafhankelijke specialistische expertise bij medische en psychiatrische vraagstukken.

Over ASC expertisecentrum

Het ASC expertisecentrum is een centrum voor uitgebreid kwalitatief specialistisch onderzoek en second opinion, immers dit is de basis voor een goed advies als antwoord op de vraag van de verwijzer en de cliënt.

Het daadwerkelijk luisteren naar mensen en een objectieve kijk op de vraag, dat is wat ons drijft.

Wij zien de mens als een geheel en hanteren hierbij zowel het holistische als medische biologische model.

ASC Expertise centrum is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen het ASC centrum voor neurobiologische problematiek zoals autisme en adhd, de MEIgroep en MWH vrouwenhulpverlening

Autisme gaat vaak samen met een grote diversiteit aan klachten, denk aan ADHD, depressie, angststoornis, trauma gerelateerde problemen met een veelheid aan lichamelijke klachten. Met onze jarenlange kennis en ervaring hebben we deze drie bedrijven kunnen samenvoegen tot één Algemeen Specialistisch expertise Centrum voor zowel cliënten uit reguliere zorg via de zorgverzekeraar als opdrachtgevers en werknemers via de verzuimverzekeraar. 

Wij blijven daarmee een onafhankelijk en objectieve partij maar kunnen tegelijkertijd snel schakelen.

Soorten zorg